Nettleie 2018

Prisene gjelder fra 1. januar.

Kundegruppe
Hovedsikringer
230/400V inntil
Fastbeløp kr/årEnergi (øre/kWh) VinterEnergi (øre/kWh) Sommer
Husholdninger312549,4849,48
Hytter og fritidsboliger63/40 A312549,4849,48
Husholdninger63/40 A312550,3647,26
Byggestrøm125/63 A325053,2353,23

Inkludert i nettleieprisen er mva, avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh inkl. mva, og forbruksavgift til Staten på 20,73 øre/kWh inkl. mva

Diverse

TjenestePris
Leie av byggestrømskasse875 pr. mnd
Montering og demontering av byggestrømskasse1750
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging960
Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00)960
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid1920

Alle priser er eksklusive mva. (mva. kommer i tillegg).

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr for boliger og fritidsboliger er kr 625 pr.kW inkl. mva. (kr 500 ekskl. mva.).

Tilknytningsgebyr benyttes ved tilknytning av nytt anlegg eller ved oppdimensjonering av eksisterende anlegg. Gebyret beregnes etter størrelsen på anleggets overbelastningsvern omregnet til maksimalt effektuttak. Med overbelastningsvern forstås installasjonens eller anleggets sikringer eller brytere som begrenser det totale effektuttaket.

Ved økning av overbelastningsvern i eksisterende anlegg betales differansen mellom nytt og gammelt vern.

Tilknytningsgebyret dekker kostnader med stikkledning fra energiverkets nett til grunnmur/byggets vegg. Stikkledning kan utføres som luftstrekk eller jordkabel. Grøftekostnader til jordkabel må dekkes av byggherre.

Ved større utbygging av boligfelt og næringsbygg, kan kostnadene utløse anleggsbidrag i tillegg til tilknytningsgebyr.

Tabell for utregning av tilknytningsgebyr 230 V

Overbelastningsvern AmperekWPris pr. kWTilknytningsgebyr ekskl. mvaTilknytningsgebyr inkl.mva
2x204.650023002875
2x255.750028503562.5
2x327.350036504562.5
2x35850040005000
2x409.250046005750
2x5011.550057507187.5
2x5612.850064008000
2x6314.450072009000
3x207.950039504937.5
3x259.950049506187.5
3x3212.750063507937.5
3x3513.950069508687.5
3x4015.950079509937.5
3x5019.8500990012375
3x5622.25001110013875
3x63255001250015625
3x8031.85001590019875

Tabell for utregning av tilknytningsgebyr 400 V

Overbelastningsvern AmperekWPris pr. kWTilknytningsgebyr ekskl. mvaTilknytningsgebyr inkl.mva
2x204.650023002875
2x255.750028503562.5
2x327.350036504562.5
2x35850040005000
2x409.250046005750
2x5011.550057507187.5
2x5612.850064008000
2x6314.450072009000
3x207.950039504937.5
3x259.950049506187.5
3x3212.750063507937.5
3x3513.950069508687.5
3x4015.950079509937.5
3x5019.8500990012375
3x5622.25001110013875
3x63255001250015625
3x8031.85001590019875