Nettleie 2018

Prisene gjelder fra 1. januar.

Kundegruppe
Hovedsikringer
230/400V inntil
Fastbeløp kr/årEnergi (øre/kWh) VinterEnergi (øre/kWh) Sommer
Husholdninger312548,5448,54
Hytter og fritidsboliger63/40 A312548,5448,54
Husholdninger63/40 A312550,3647,26
Byggestrøm125/63 A325052,2952,29

Inkludert i nettleieprisen er mva, avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh inkl. mva, og forbruksavgift til Staten på 19,79 øre/kWh inkl. mva.

Diverse

TjenestePris
Leie av byggestrømskasse875 pr. mnd
Montering og demontering av byggestrømskasse1750
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging960
Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00)960
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid1920
Gebyr for manuell avlesning3125 pr. år

Alle priser er inklusive mva. 

Anleggsbidrag

 

Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.

Send gjerne en "Melding til kundeservice" fra kontaktskjemaet vårt for å få et overslag!