Informasjon og tips fra Hurum Nett

Bli din egen strømprodusent

Hurum Nett ønsker å legge til rette for klimavennlig og fornybar energi. I Europa er det blitt populært å produsere sin egen strøm f. eks med solcellepaneler på hustaket, såkalte plusskunder. Er du plusskunde kan du selge overskuddsenergi til strømnettet hvis du...

Kabelgrøfter

Her finner du Hurum Nett sin beskrivelse av krav ved graving av kabelgrøfter og legging av rør, samt  sjekkliste som skal fylles ut og returneres før kabeltrekking. Les mer: Kabelpåvisning fra Hurum Nett sikrer mot kabelbrudd og kostnader knyttet til...

Kabelpåvisning

Spør først - grav etterpå! Som følge av økende mengde kabler i bakken og økt anleggsaktivitet, har antall uhell i sammenheng med anleggsarbeider i bakken økt radikalt de siste årene. Kabelpåvisning er pålagt for å unngå slike uhell og skader. Ta derfor kontakt – vi...

Vilkår og nettleieavtaler

Levering av elektrisk kraft og tilknytning til nettet forutsetter at det foreligger en avtale mellom kunden og nettselskapet på stedet. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, ansees brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår...

Priser privatkunder

Nettleie 2018 Prisene gjelder fra 1. januar. Inkludert i nettleieprisen er mva, avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh inkl. mva, og forbruksavgift til Staten på 20,73 øre/kWh inkl. mva Diverse [table id=2...

Betalingsalternativer

I samarbeid med Hurum Kraft AS tilbyr vi følgende betalingsalternativer:   eFaktura Med eFaktura vil du ikke lenger få regningen tilsendt i posten. Du vil i stedet får regningen sendt direkte til nettbanken din. Der vil den ligge ferdig utfylt og vente på din kontroll...

Feilmelding

Feilmelding

Før du ringer feilmelding må du sjekke følgende:

hovedsikringene
jordfeilbryteren
inntakssikringene

Spørsmål og svar

Hvorfor får jeg ny måler?

Norges vassdrags- og energidirektorat har vedtatt utskiftingen av alle strømmålerne i Norge. Hurum Nett  skal bytte ut målerne hos selskapets kunder innen 1. januar 2019.
Med den nye, automatiske måleren på plass får vi mulighet til å utnytte strømnettet bedre. Vi kan også oppdage feil raskere, og mulighetene for å kunne levere strøm inn fra private, fornybare energikilder blir større.

Nettkunders rettigheter

Nettkunders rettigheter.

Utbetaling ved svært langvarige strømbrudd

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er gjort gjeldene fra 1. januar 2007.

Hva er nettleie?

Hva er nettleie?

Nettleie er det beløpet du må betale for å få fraktet strømmen frem til din bolig, og består av et fastledd og en variabel pris. Alle som bor i Hurum betaler nettleie til Hurum Energiverk.

Energimerking

KRAV OM ENERGIMERKING AV BOLIG OG NÆRINGSBYGG

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg over 50 kvm som selges eller leies ut ha en energiattest ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Målet ifølge NVE er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Måleravlesning nå bare for gamle målere

Måleravlesning skjer nå automatisk hos alle som har fått nye målere. Dersom du har ny måler så behøver du ikke å tenke mer på den saken! Det er nå vårt ansvar å lese av og vi gjør det automatisk. Du behøver kun å lese informasjonen her dersom du har gammel strømmåler.