Priser næringskunder

Priser næringskunder

Nettleie 2018 Prisene er gjeldende fra 1. januar TjenestePris Leie av byggestrømskasse700 pr. mnd Montering og demontering av byggestrømskasse1400 Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging768 Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00)768 Gjenåpning av stengt anlegg...
Priser privatkunder

Priser privatkunder

Nettleie 2018 Prisene gjelder fra 1. januar. Kundegruppe Hovedsikringer 230/400V inntilFastbeløp kr/årEnergi (øre/kWh) VinterEnergi (øre/kWh) Sommer Husholdninger312549,4849,48 Hytter og fritidsboliger63/40 A312549,4849,48 Husholdninger63/40 A312550,3647,26...