Priser næringskunder

Priser næringskunder

Nettleie 2018 Prisene er gjeldende fra 1. januar KundegruppeHovedsikringer 230/400VHovedsikringer 230V/400VFastbeløp kr/årEnergiledd (øre/kWh)Effektledd kr/år Mindre næring125/63A2.70022 Næring40010.0008,30410 Næring>100 I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til...
Priser næringskunder

Priser privatkunder

Nettleie 2018 Prisene gjelder fra 1. januar. Kundegruppe Hovedsikringer 230/400V inntilFastbeløp kr/årEnergi (øre/kWh) VinterEnergi (øre/kWh) Sommer Husholdninger312548,5448,54 Hytter og fritidsboliger63/40 A312548,5448,54 Husholdninger63/40 A312550,3647,26...