Vilkår og nettleieavtaler

Vilkår og nettleieavtaler

Levering av elektrisk kraft og tilknytning til nettet forutsetter at det foreligger en avtale mellom kunden og nettselskapet på stedet. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, ansees brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår...
Priser næringskunder

Priser næringskunder

Nettleie 2018 Prisene er gjeldende fra 1. januar KundegruppeHovedsikringer 230/400VHovedsikringer 230V/400VFastbeløp kr/årEnergiledd (øre/kWh)Effektledd kr/år Mindre næring125/63A2.70022 Næring40010.0008,30410 Næring>100 I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til...

Nettkunders rettigheter

Nettkunders rettigheter Utbetaling ved svært langvarige strømbrudd Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen...
Strømleveranse – leveringsplikt

Strømleveranse – leveringsplikt

Strøm på leveringsplikt Strømleveransen har to deler, en monopolregulert del (nettselskapene, som oss i Hurum Nett) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandørene). Av dette følger det at kunder må ha avtale både med Hurum Nett og en kraftleverandør. Inntil du har...