Vilkår og nettleieavtaler

Vilkår og nettleieavtaler

Levering av elektrisk kraft og tilknytning til nettet forutsetter at det foreligger en avtale mellom kunden og nettselskapet på stedet. Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, ansees brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår...
Priser næringskunder

Priser næringskunder

Nettleie 2018 Prisene er gjeldende fra 1. januar TjenestePris Leie av byggestrømskasse700 pr. mnd Montering og demontering av byggestrømskasse1400 Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging768 Gjenåpning av stengt anlegg (07.30-15.00)768 Gjenåpning av stengt anlegg...

Nettkunders rettigheter

Nettkunders rettigheter Utbetaling ved svært langvarige strømbrudd Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen...
Strømleveranse – leveringsplikt

Strømleveranse – leveringsplikt

Strøm på leveringsplikt Strømleveransen har to deler, en monopolregulert del (nettselskapene, som oss i Hurum Nett) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandørene). Av dette følger det at kunder må ha avtale både med Hurum Nett og en kraftleverandør. Inntil du har...