Kabelgrøfter

Her finner du Hurum Nett sin beskrivelse av krav ved graving av kabelgrøfter og legging av rør, samt  sjekkliste som skal fylles ut og returneres før kabeltrekking. Les mer: Kabelpåvisning fra Hurum Nett sikrer mot kabelbrudd og kostnader knyttet til...

Kabelpåvisning

Spør først – grav etterpå! Som følge av økende mengde kabler i bakken og økt anleggsaktivitet, har antall uhell i sammenheng med anleggsarbeider i bakken økt radikalt de siste årene. Kabelpåvisning er pålagt for å unngå slike uhell og skader. Ta derfor kontakt –...

Installasjonsarbeid og inntak/tilknytningsskap

Installasjonsarbeid For å kunne operere som installatør er det krav til registrering i DSBs elvirksomhetsregister. Dette kan enten gjøres direkte på internett, eller ved å benytte et manuelt skjema. Følg link på høyre side som tar deg til både nettregistrering og...